Informujemy, iż Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku, na wniosek Administratorów budynków, zapewni podanie nośnika ciepła o temperaturze umożliwiającej czasowe osiągnięcie temperatury wody wodociągowej w instalacjach odbiorczych w budynkach – nie niższej niż 70 st. C.

Powyższe działanie profilaktyczne ma na celu dezynfekcję termiczną instalacji c.w.u. i ewentualną eliminację bakterii Legionelli.

Administrator zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania użytkowników instalacji wewnętrznej o okresowym przegrzewie instalacji ciepłej wody, celem uniknięcia ewentualnych oparzeń.

Zabezpieczenie przed skażeniem bakteriami, w szczególności Legionellą, leży po stronie Administratora, jako podmiotu, którego obowiązkiem jest zarządzanie instalacją ciepłej wody użytkowej w obiekcie.