Na podstawie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 295) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że dla uprawnionych Odbiorców spełniających wymogi ustawowe w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. maksymalne ceny i stawki opłat odpowiadające maksymalnej cenie dostawy ciepła tj. ceny i stawki opłat stosowane w dniu 30 września 2022 r. powiększone o 40% (zgodnie z Załącznikiem do Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023) wynoszą:

Grupa taryfowa R1

WyszczególnienieJednostka miaryWartość netto
1. Cena za zamówioną moc cieplnązł/MW/rok115 926,97
rata miesięczna zł/MW/mc9 660,59
2. Cena ciepłazł/GJ65,02
3. Cena nośnika ciepłazł/m311,05
4. Stawki opłaty stałej za usługi przesyłowezł/MW/rok46 849,77
rata miesięczna zł/MW/mc3 904,15
5. Stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowezł/GJ22,78

Grupa taryfowa R2

WyszczególnienieJednostka miaryWartość netto
1. Cena za zamówioną moc cieplnązł/MW/rok115 926,97
rata miesięczna zł/MW/mc9 660,59
2. Cena ciepłazł/GJ65,02
3. Cena nośnika ciepłazł/m311,05
4. Stawki opłaty stałej za usługi przesyłowezł/MW/rok32 803,12
rata miesięczna zł/MW/mc2 733,60
5. Stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowezł/GJ23,55

Grupa taryfowa R3

WyszczególnienieJednostka miaryWartość netto
1. Cena za zamówioną moc cieplnązł/MW/rok115 926,97
rata miesięczna zł/MW/mc9 660,59
2. Cena ciepłazł/GJ65,02
3. Cena nośnika ciepłazł/m311,05
4. Stawki opłaty stałej za usługi przesyłowezł/MW/rok27 728,53
rata miesięczna zł/MW/mc2 310,71
5. Stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowezł/GJ15,02

Grupa taryfowa O

WyszczególnienieJednostka miaryWartość netto
Stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplnązł/MW/rok28 614,85
Stawki opłaty za ciepłozł/GJ268,56

Grupa taryfowa GB

WyszczególnienieJednostka miaryWartość netto
Stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplnązł/MW/rok26 689,43
Stawki opłaty za ciepłozł/GJ252,35

Grupa taryfowa GJ

WyszczególnienieJednostka miaryWartość netto
Stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplnązł/MW/rok26 018,64
Stawki opłaty za ciepłozł/GJ225,55

Grupa taryfowa GM

WyszczególnienieJednostka miaryWartość netto
Stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplnązł/MW/rok27 969,77
Stawki opłaty za ciepłozł/GJ234,56

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/10923,Informacja-nr-92023.html