Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku informuje mieszkańców budynków ogrzewanych za pośrednictwem miejskiej sieci ciepłowniczej, iż w dniu 16.10.2023 r. nastąpiło rozpoczęcie sezonu grzewczego 2023/2024.

Jednocześnie przypominamy, iż warunkiem włączenia ogrzewania w pozostałych budynkach jest wystąpienie Zarządcy lub Właściciela budynku z pisemnym wnioskiem o rozpoczęcie sezonu grzewczego. W związku z tym pozostałym Odbiorcom, Klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym ciepło będziemy dostarczać sukcesywnie, zgodnie z otrzymywanymi zgłoszeniami.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Spółki, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres mpec@mpec.brzesko.pl lub faksem pod numerem 14 68 63 005.