Zgodnie z art. 7b ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne informujemy, iż wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla sieci ciepłowniczej MPEC Sp. z o.o. w Brzesku wynosi 1,81.