Kontrast
Czcionka

Centrum zgłoszeń:
14 68 62 625

Aktualności

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2023/2024

Dodano: 16/10/2023

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku informuje mieszkańców budynków ogrzewanych za pośrednictwem miejskiej sieci ciepłowniczej, iż w[...]

Dezynfekcja termiczna ciepłej wody użytkowej

Dodano: 14/09/2023

Informujemy, iż Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku, na wniosek Administratorów budynków, zapewni podanie nośnika ciepła o[...]

Od 1 września 2023 r. wznawiamy dystrybucję węgla

Dodano: 29/08/2023

Informujemy, iż od 1 września 2023 r. MPEC Sp. z o.o. wznawia dystrybucję węgla w imieniu Gminy Brzesko dla gospodarstw[...]

Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego (Inspektora nadzoru) przy realizacji zadania pn.: „Zadania IX – Wymiana sieci cieplnej w obrębie domów jednorodzinnych: a) wymiana odcinka sieci rozdzielczej DN 150 w kierunku domków jednorodzinnych, b) wymiana odcinków sieci przy ul. Powstańców Warszawy, c) wymiana odcinków sieci przy ul. Szarych Szeregów; oraz Zadanie X – Wymiana sieci na osiedlu Władysława Jagiełły”

Dodano: 26/05/2023

ZADANIE IX – Wymiana sieci cieplnej w obrębie domów jednorodzinnych: a) wymiana odcinka sieci rozdzielczej DN 150 w kierunku osiedla domków jednorodzinnych, b) wymiana odcinków sieci przy ul. Powstańców Warszawy, c) wymiana odcinków sieci przy ul. Szarych Szeregów oraz ZADANIE X – Wymiana sieci na osiedlu Władysława Jagiełły

Dodano: 12/05/2023

Zakończenie sezonu grzewczego 2022/2023

Dodano: 09/05/2023

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 11.05.2023 r., na wniosek Odbiorców, nastąpi zakończenie produkcji i dostaw energii cieplnej z miejskiej sieci ciepłowniczej.[...]

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie cen z 30.09.2022 powiększonych o 40%

Dodano: 01/03/2023

Na podstawie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku[...]

Zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjno-ekologicznym

Dodano: 12/01/2023

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadania p.n.: Przebudowa sieci ciepłowniczej w Brzesku – II etap

Dodano: 24/11/2022

Wysokość cen ciepła z rekompensatą

Dodano: 28/10/2022

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła[...]