Kontrast
Czcionka

Centrum zgłoszeń:
14 68 62 625

Przetargi

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Lista przetargów

Filtruj listę przetargów

Pokaż przetargi:

„Dostawa jednofunkcyjnych węzłów cieplnych dla budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1 i 3 oraz handlowo-usługowego przy ul. Leg. Piłsudskiego 19” MPEC.DT.2024.12

Dodano: 03/06/2024

„Dostawa i wymiana kotłów gazowych 2x 60 kW na kotły gazowe dla c.w.u. oraz c.o. o mocy 2x 45 kW w kotłowni mieszczącej się w szkole podstawowej przy ul. św. Prokopa 4 w Jadownikach” (II/1/TT).

Dodano: 24/05/2024

„Wymiana odcinka sieci cieplnej w ciągu ulic Brzezowiecka, Kwiatowa – kontynuacja zadania nr VII przedstawionego w projekcie zagospodarowania terenu jako odcinek od „A” do „B”.”

Dodano: 16/05/2024

„Zaprojektuj i wybuduj sieć wodociągową wraz z wymianą armatury i hydrantów na terenie MPEC Sp. z o.o. w Brzesku: Zadanie 1 – strona północna – sieć wodociągowa wody pitnej i przeciwpożarowa hydrantowa, Zadanie 2 – strona zachodnia – siec wodociągowa przeciwpożarowa hydrantowa”. (1/IX/1/TT)

Dodano: 09/05/2024

ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ: Zadanie XIII – Wymiana odcinka sieci DN 300 na DN 250 od komory K25 do komory K26 (MPEC.DT.2024.10)

Dodano: 22/03/2024

ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ: Zadanie XII – Wymiana odcinka sieci DN 600 na DN 300 od komory K5 do komory K6 (MPEC.DT.2024.9)

Dodano: 22/03/2024

„Zadanie III – Wymiana odcinka sieci od Małopolskiej Wytwórni Maszyn do Zasada Trans Spedition oraz budowa przyłącza cieplnego do budynku Prokuratury oraz MWM”

Dodano: 20/03/2024

Załączniki po zmianach:

Zaprojektuj i wybuduj „Zadanie XI – Modernizacja odcinka sieci osiedlowej Ø100 oraz Ø80 na Ø150 od komory K26 przez osiedle Ogrodowa wraz z budową łącznika z osiedlem Kościuszki – do komory sieci głównej K35.”

Dodano: 26/02/2024

„Zadanie VI: Wymiana odcinka sieci magistralnej ul. Kościuszki (K33-K36)” MPEC.DT.2024.06

Dodano: 08/02/2024

„Zadanie VII – Wymiana odcinka sieci magistralnej w ciągu ulic: Legionów Piłsudskiego, Brzezowiecka, Kwiatowa, Czarnowiejska (K21-K-25)” MPEC.DT.2024.5

Dodano: 08/02/2024

Regulamin zamówień sektorowych

Dodano: 06/02/2024

„Budowa kotła wodnego na biomasę o mocy nominalnej 2,5 MW w MPEC Sp. z o.o. w Brzesku”

Dodano: 19/01/2024

Zmiana terminu składania ofert na 18.04.2024 r.

„Budowa instalacji kogeneracyjnej z agregatami gazowymi i kotłem gazowym w MPEC Sp. z o.o. w Brzesku”

Dodano: 19/01/2024

Zmiana terminu składania ofert na 29.03.2024 r. Zmiana terminu składania ofert na 15.04.2024 r.

Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa kotła na Biomasę w MPEC Sp. z o.o. w Brzesku” wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę włącznie.

Dodano: 19/01/2024

Zaprojektuj i wybuduj: „Zadanie I – Wymiana odcinka sieci napowietrznej DN 600 na DN 300 od komory K3N do komory K5” oraz „Zadanie V – Wymiana odcinka sieci  DN 600 na DN 300 od kotłowni K1 do komory K3N”.

Dodano: 18/01/2024

W trakcie

Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego (Inspektora nadzoru) przy realizacji zadania pn.: „Zadania IX – Wymiana sieci cieplnej w obrębie domów jednorodzinnych: a) wymiana odcinka sieci rozdzielczej DN 150 w kierunku domków jednorodzinnych, b) wymiana odcinków sieci przy ul. Powstańców Warszawy, c) wymiana odcinków sieci przy ul. Szarych Szeregów; oraz Zadanie X – Wymiana sieci na osiedlu Władysława Jagiełły”

Dodano: 26/05/2023

W trakcie

ZADANIE IX – Wymiana sieci cieplnej w obrębie domów jednorodzinnych: a) wymiana odcinka sieci rozdzielczej DN 150 w kierunku osiedla domków jednorodzinnych, b) wymiana odcinków sieci przy ul. Powstańców Warszawy, c) wymiana odcinków sieci przy ul. Szarych Szeregów oraz ZADANIE X – Wymiana sieci na osiedlu Władysława Jagiełły

Dodano: 12/05/2023

Zakończony

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadania p.n.: Przebudowa sieci ciepłowniczej w Brzesku – II etap

Dodano: 24/11/2022

Zakończony

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przyłączy cieplnych dla budynku pływalni przy ul. Wiejskiej 12 oraz budynków wielorodzinnych przy ul. Błękitnej w Brzesku

Dodano: 09/07/2022

Zakończony

Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego (Inspektora nadzoru) przy realizacji zadania pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku na odcinkach A, B, C

Dodano: 22/06/2022

Zakończony

Modernizacja sieci ciepłowniczych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Brzesku na odcinkach A, B, C

Dodano: 06/06/2022

Zakończony

Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa instalacji kogeneracyjnej z agregatami gazowymi i kotłem gazowym w MPEC Sp. z o.o. w Brzesku.

Dodano: 27/05/2022

Zakończony

Dostawa i wymiana kotła gazowego kondensacyjnego dla c.w.u. oraz c.o. o mocy 99 kW w kotłowni mieszczącej się przy ul. Kościuszki 33 , należącej do MPEC Sp. z o.o. w Brzesku

Dodano: 20/05/2022

Zakończony

Dostawa i wymiana kotła gazowego kondensacyjnego dla c.w.u. oraz c.o. o mocy 70 kW w kotłowni mieszczącej się przy ul. Kościuszki 70 , należącej do MPEC Sp. z o.o. w Brzesku

Dodano: 20/05/2022

Zakończony

Dostawa i wymiana kotła gazowego kondensacyjnego dla c.w.u. oraz c.o. o mocy 99 kW w kotłowni mieszczącej się przy ul. Kościuszki 33 , należącej do MPEC Sp. z o.o. w Brzesku

Dodano: 22/04/2022

Zakończony

Dostawa i wymiana kotła gazowego kondensacyjnego dla c.w.u. oraz c.o. o mocy 70 kW w kotłowni mieszczącej się przy ul. Kościuszki 70 , należącej do MPEC Sp. z o.o. w Brzesku

Dodano: 22/04/2022

Zakończony

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań p.n.:”Wymiana sieci ciepłowniczej w Brzesku – odcinek A, B, C, D, E”.

Dodano: 01/12/2021

Zakończony

Zapytanie ofertowe- Transport miału węglowego na trasie kopalnie PGG S.A., Brzesko Kotłownia Rejonowa Brzesko ul. Ciepła 11

Dodano: 20/05/2021