Kontrast
Czcionka

Centrum zgłoszeń:
14 68 62 625

Aktualności

ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ: Zadanie XIII – Wymiana odcinka sieci DN 300 na DN 250 od komory K25 do komory K26 (MPEC.DT.2024.10)

Dodano: 22/03/2024

ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ: Zadanie XII – Wymiana odcinka sieci DN 600 na DN 300 od komory K5 do komory K6 (MPEC.DT.2024.9)

Dodano: 22/03/2024

„Zadanie III – Wymiana odcinka sieci od Małopolskiej Wytwórni Maszyn do Zasada Trans Spedition oraz budowa przyłącza cieplnego do budynku Prokuratury oraz MWM”

Dodano: 20/03/2024

Załączniki po zmianach:

Zaprojektuj i wybuduj „Zadanie XI – Modernizacja odcinka sieci osiedlowej Ø100 oraz Ø80 na Ø150 od komory K26 przez osiedle Ogrodowa wraz z budową łącznika z osiedlem Kościuszki – do komory sieci głównej K35.”

Dodano: 26/02/2024

„Zadanie VI: Wymiana odcinka sieci magistralnej ul. Kościuszki (K33-K36)” MPEC.DT.2024.06

Dodano: 08/02/2024

„Zadanie VII – Wymiana odcinka sieci magistralnej w ciągu ulic: Legionów Piłsudskiego, Brzezowiecka, Kwiatowa, Czarnowiejska (K21-K-25)” MPEC.DT.2024.5

Dodano: 08/02/2024

„Budowa kotła wodnego na biomasę o mocy nominalnej 2,5 MW w MPEC Sp. z o.o. w Brzesku”

Dodano: 19/01/2024

Zmiana terminu składania ofert na 18.04.2024 r.

„Budowa instalacji kogeneracyjnej z agregatami gazowymi i kotłem gazowym w MPEC Sp. z o.o. w Brzesku”

Dodano: 19/01/2024

Zmiana terminu składania ofert na 29.03.2024 r. Zmiana terminu składania ofert na 15.04.2024 r.

Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa kotła na Biomasę w MPEC Sp. z o.o. w Brzesku” wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę włącznie.

Dodano: 19/01/2024

Zaprojektuj i wybuduj: „Zadanie I – Wymiana odcinka sieci napowietrznej DN 600 na DN 300 od komory K3N do komory K5” oraz „Zadanie V – Wymiana odcinka sieci  DN 600 na DN 300 od kotłowni K1 do komory K3N”.

Dodano: 18/01/2024