Przedmiot działalności
Status prawny spółki
Organy spółki
Struktura właścicielska
Majątek
Taryfy i Koncesje
Przyłączenie do sieci
Przetargi i zamówienia pub.
Inne dane publiczne
Kontakt
STRONA GŁÓWNA   INFORMACJE   GALERIA   SPRZEDAŻ OPAŁU      


MPEC W BRZESKU
GALERIA ZDJĘĆ


mpec

mpec

mpec

mpec

mpec

mpec

mpec


Status prawny spki

Forma prawna przedsibiorstwa - Miejskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej spka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Brzesku.

Powoanie spki nastpio po podjciu przez Rad Miejsk w Brzesku uchway w sprawie przeksztacenia przedsibiorstwa komunalnego w spk kapitaow. Uchwaa Rady Nr.IX/63/95 z dnia 8 kwietnia 1995r. stosownie do Art.. 45 ustawy z dnia 13lipca 1990r - w sprawie prywatyzacji przedsibiorstw pastwowych ( Dz.U. Nr 51 poz. 298 z p?n. zm.) umoliwia przeksztacenie przedsibiorstwa komunalnego - Miejskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej w spk kapitaow - Miejskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej spka z ograniczon odpowiedzialnoci.

Spka powoana Aktem Notarialnym Rep.A.Nr276/1996w dniu 14 grudnia 1995r przez Zarzd Miasta Brzeska, dziaajcy imieniem Gminy Brzesko, zostaa postanowieniem Sdu Rejonowego w Tarnowie Wydzia V Gospodarczy z dnia 29 grudnia 1995r wpisana do rejestru handlowego pod Nr. RHB 752 i z dniem 1 stycznia 1996r rozpocza dziaalno.

Aktualnie spka dziaa na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 14 grudnia 1995r Rep.A.Nr.2764/1995 z pniejszymi zmianami, przepisw Kodeksu Spek Handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. - o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z dnia 5 lutego 1997r. Nr 9, poz.43) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r - o komercjalizacji i prywatyzacji przedsibiorstw pastwowych ( Dz.U. Nr118, poz. 561 z pn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 pa?dziernika 2003r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej ( Dz.U. Nr 199 poz.1937)

Spka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sdowego - Rejestru Przedsibiorcw pod numerem KRS 0000066997 postanowieniem Sdu Rejonowego dla Krakowa - rdmiecia Wydzia XII Gospodarczy w dniu 29.11.2001r sygnatura sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/8283/1/544

mapa strony | do góry   
© 2007 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA z o.o. w Brzesku
www.mpec.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzesku