Uprzejmie informujemy, iż z dniem 08.05.2022 r., na wniosek Odbiorców, nastąpi zakończenie produkcji i dostaw energii cieplnej z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Informujemy również, iż w przypadku spadku temperatur zewnętrznych w kolejnych dniach, istnieje możliwość wznowienia dostaw ciepła pod warunkiem, iż łączna moc zamówiona Odbiorców zgłaszających wnioski przekroczy 50% ogólnej mocy zamówionej na potrzeby ogrzewania pomieszczeń.

Dziękujemy za współpracę w sezonie grzewczym 2021/2022.

Prezes Zarządu
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku
Jan Wnękowicz