Przedmiot działalności
Status prawny spółki
Organy spółki
Struktura właścicielska
Majątek
Taryfy i Koncesje
Przyłączenie do sieci
Przetargi i zamówienia pub.
Inne dane publiczne
Kontakt
STRONA GŁÓWNA   INFORMACJE   GALERIA   SPRZEDAŻ OPAŁU      


MPEC W BRZESKU
GALERIA ZDJĘĆ


mpec

mpec

mpec

mpec

mpec

mpec

mpec


Majtek

Majtek trway na dzie 31.12.2006 r. w tys. z. : - 6026 tys.
1. Wartoci niematerialne i prawne - 6 tys.
2. Rzeczowe aktywa trwae - 6020 tys.

- prawo wieczystego uytkowania gruntu - 35 tys.
- budynki i budowle - 4481 tys.
- urzdzenia techniczne - 1460 tys.
- pozostae rodki trwae - 34 tys.


mapa strony | do góry   
© 2007 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA z o.o. w Brzesku
www.mpec.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzesku